เกี่ยวกับเรา

Serving the best quality tea to the market since 1984

บริษัท ใบชาโชคจำเริญ จำกัด(增福茗茶/เจิงฝูหมิงฉา) ตั้งอยู่บนดอยแม่สลอง บริหารงานโดย คุณจำเริญ ชีวินเฉลิมโชติ ผู้มีความมุ่งมั่นในการทำชา ไร่ชาโชคจำเริญนั้นอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,350 เมตร ซึ่งถือว่าเป็นความสูงที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกใบชาอู่หลงมากที่สุด ซึ่งบริเวณดอยแม่สลองนั้นปกคลุมด้วยหมอกน้ำค้างชุ่มชื้น ได้รับแสงแดดเพียงพอ อากาศหมุนเวียน พื้นดินอุดมสมบูรณ์ ด้วยสภาพเช่นนี้ย่อมกำเนิดชาชั้นดีออกมา ใบชาโชคจำเจริญอยู่ในธุรกิจชามานาน ซึ่งจากประสบการณ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์กว่า 30 ปี ทำให้บริษัทเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศภายใต้แบรนด์ “ชาไทยมรกต EMERALD THAI TEA 泰国高山茶”

ชาไทยมรกตได้รับมาตรฐาน USDA Organic, EU Organic ซึ่งเป็นมาตรฐานสินค้าออร์แกนิค 100% จากประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป โรงงานชาโชคจำเริญเป็นโรงงานผลิตที่ได้รับรองมาตรฐาน GMP Codex ได้รางวัล OTOP 5 ดาว รางวัลที่เคยประกวดชาแล้วได้รับ จะมีรางวัลชนะเลิศ การประกวดใบชา ทั้งชาสายพันธุ์อู่หลงก้านอ่อน เบอร์17 และสายพันธุ์จินเซียนอู่หลง เบอร์12

ปัจจุบัน ชาไทยมรกตได้ส่งออกชาอู่หลงสายพันธุ์ไทย ทั้งเอเชีย ยุโรป และอเมริกา

Our Promise to You

Z

100% ออแกนิค

รับรองโดย USDA(อเมริกา) และ EU Organic(ยุโรป)

Z

คุณภาพสูง

คัด 3 ยอดบน

Z

รางวัล

4 รางวัลเหรียญทอง จากงานประกวดชาโลก โดย WTU (World Tea Union)

รางวัลและใบรับรองคุณภาพ

ใบชาของเราได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันต่างๆ ดังนี้

Our Awards

ในปี ค.ศ.2014 ชาไทยมรกตได้ส่งใบชาร่วมการประกวด งานประกวดชาโลก ครั้งที่ 10 จัดงานโดยองค์กรณ์ชาโลก World Tea Union(WTU) ประกวดที่เมืองปราก สาธารณรัฐเช็ก และได้รับรางวัลเหรียญทองจากการประกวดใบชาทั้ง 4 ชนิดที่ส่งเข้าประกวด