สวนของเรา

นาย จำเริญ ชีวินเฉลิมโชติ ผู้ก่อตั้ง บริษัท ใบชาโชคจำเริญ จำกัด

พัฒนาคุณภาพเรื่อยมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1984

เรามุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพใบชา และรักษาเอกลักษณ์รสชาติดั้งเดิมไว้มากที่สุด

Jamroen Cheewinchalermchot

Founder

เยี่ยมชมไร่ชา

ทางไร่ชายินดี พาเที่ยวชมไร่ชาโชคจำเริญ ท่านที่สนใจกรุณาจอง ติดต่อทางข้อความ